Partners

Oranje Fonds

Er zijn in ons land nog te veel mensen die niet volledig en volwaardig mee kunnen doen; die er tijdelijk of langdurig alleen voor staan. Het Oranje Fonds gelooft in een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt: een sociaal verbonden Nederland. Meer info.

RCOAK

 

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor is een charitatief vermogensfonds. Uit de opbrengst van dit vermogen ondersteunen zij in heel Nederland inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunt deze partners daarnaast projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd. Lees meer over deze partner.

W.M. de Hoop Stichting

De stichting heeft op basis van de christelijke levensbeschouwing van de naamgever ten doel het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens te bevorderen. Over de W.M. de Hoop Stichting.

 

DELA Fonds

Stichting Dioraphte

Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. Zij dragen financieel bij aan programma’s en projecten op de werkterreinen: sociale initiatieven in Afrikasociale initiatieven in Nederlandwetenschap & onderzoekpodiumkunsten en cultureel erfgoed. Meer info.

ZonMw

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Deze partner financiert gezondheidsonderzoek, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar meer kennis nodig is. Meer info.

VSBfonds

Het VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, draagt dit fonds bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Meer over het VSBfonds.

Fonds Sluyterman van Loo

Fonds Sluyterman van Loo bevordert het levensplezier van ouderen door initiatieven voor creatieve ontwikkeling en verbinding te financieren in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Lees meer over dit fonds.

Stichting Favendo

De Stichting Favendo stelt zich ten doel om in Nederland gevestigde algemeen nut beogende instellingen (“ANBI’s”) financieel of op andere wijze te ondersteunen. Meer over deze samenwerking.

Brentano’s Steun des Ouderdoms

Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’ heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord. De Stichting steunt projecten voor kwetsbare ouderen die vallen onder het thema ‘Brentano verbindt door muziek en beweging’. Over Brentano’s Steun des Ouderdoms

Stichting Het R.C. Maagdenhuis

Stichting Het R.C. Maagdenhuis ondersteunt maatschappelijke projecten gericht op sociale activering van (kwetsbare) jongeren en ouderen. De stichting is voortgekomen uit het katholieke meisjesweeshuis dat tot 1953 was gehuisvest op het Spui te Amsterdam. Over deze partner.

Zorg en Zekerheid

Stichting Zorg en Zekerheid ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een gezonde samenleving. Zo helpen zij mensen de gezondste versie van zichzelf te worden en te blijven. Ook wil deze stichting bijdragen aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg. Over dit fonds.

Het Theresia Spijker Fonds

Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting geven financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland. Over deze partner.

Fonds 1818

Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen. Stichting OOPOEH is een van de projecten die dit fonds financiert.

Verhagen Stichting

De G.Ph. Verhagen-Stichting is een Rotterdamse stichting die zich ten stelt om de sociale diversiteit en de culturele rijkdom van de stad te versterken. Zij doet dit, door gelden ter beschikking te stellen voor evenementen, activiteiten, investeringen en aankopen te financieren, die deze doelstelling bevordert.