Stichting Dioraphte

Het gaat Dioraphte om steun aan mensen die in -relatieve- armoede en/of isolement leven. Sleutelwoorden in Nederland: menswaardigheid en zelfredzaamheid voor met name ouderen en mensen met een functiebeperking.