RCOAK

 

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor is een charitatief vermogensfonds. Uit de opbrengst van dit vermogen ondersteunen zij in heel Nederland inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunt deze partners daarnaast projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd. Lees meer over deze partner.

Deel dit op: