Privacyverklaring

Stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier (OOPOEH) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen matchen aan een OOPOEH dan wel oppashond. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Stichting OOPOEH zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienst.

 

Stichting OOPOEH gebruikt de gegevens van haar leden op de volgende wijze:

 • Als u zich inschrijft als baasje, hebben we uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens nodig om u zo goed mogelijk aan een OOPOEH uit de buurt te kunnen koppelen, u van het verloop van een aanvraag op de hoogte te houden en bij een match de lidmaatschapsincasso te starten.
 • Als u zich inschrijft als OOPOEH hebben we uw voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer en evt e-mailadres, informatie mbt uw gezondheid, daar waar dit relevant is voor het oppassen, nodig om u zo goed mogelijk aan een oppashond uit de buurt te kunnen koppelen en u van het verloop van een aanvraag op de hoogte te houden.
 • Van uw gegevens zijn alleen uw voornaam en woonplaats en leeftijd (voor OOPOEH’s) op onze website zichtbaar voor anderen. Voor onze kaartfunctie is er een willekeurig punt in uw buurt gepakt.
 • Om uw inschrijving bij Stichting OOPOEH zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw hond (baasjes) en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij uw profielpagina personaliseren en u inzicht geven in uw eerdere en huidige aanvragen en de status hiervan.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres en/of telefoonnummer om u te informeren over de status van uw aanvragen. Ook zullen wij periodiek vragen of een lopende match bevalt. Uw emailadres (of postadres) wordt tevens gebruikt om OOPOEH’s uit te nodigen voor onze gratis uitjes en om u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen bij de stichting als u dit aangegeven hebt bij het aanmaken van uw profiel. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of op uw profielpagina aangeven dat u de nieuwsbrief/uitnodigingen niet langer wenst te ontvangen.
 • Als u bij Stichting OOPOEH ingeschreven staat bewaren wij uw gegevens op een Virtual Private Server (beveiligde computer). U maakt een gebruikersnaam en wachtwoord aan voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens (baasjes) in uw eigen profiel. U kunt deze gegevens zelf inzien en wijzigen.
 • Wanneer u niet langer bij ons ingeschreven wilt staan kunt u via uw eigen profielpagina uw profiel verwijderen.  Wij bewaren voor statistische doeleinden (oa voor subsidieverstrekkers) geanonimiseerd een aantal van uw gegevens. Te weten: geslacht, postcode, leeftijd (OOPOEH’s).
 • Als u niet expliciet aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Uw profiel is dan niet-actief. Hierna zullen wij uw gegevens verwijderen met uitzondering van bovenstaande.

 

Gmail
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Deze communicatie wordt opgeslagen bij uw profiel in het speciaal voor OOPOEH ontwikkelde CMS op beveiligde servers van een derde partij. U kunt ons vragen om een kopie van deze gegevens.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die gratis wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Gegevens over het gebruik van onze site (cookies) helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Onder andere:

 • Met wat voor apparaat onze website bezocht wordt en vanuit welke browser
 • Vanaf welke lokatie (land, stad)
 • Welke leeftijdcategorie onze bezoekers hebben en welk geslacht

 

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van Google Inc.

Expliciet melden wij dat:
-Wij Google Analytics cookies gebruiken
-Wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben
-Wij ‘gegevens delen’ hebben uitgezet
-Wij gebruik maken van Google Adwords in combinatie met de Google Analytics cookies
-Wij hier een bewaartermijn hanteren van 26 maanden

 

Mailchimp
Voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen  gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is sinds 2007 gecertificeerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd. In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaard contractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Om vanuit Mailchimp te kunnen versturen, exporteren wij persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, postcode en e-mailadres. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.
Stichting OOPOEH heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp.

 

Mollie betaalservice
Mollie is van mening dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de gebruikersovereenkomst met merchants niet onder de AVG valt. Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens werkt Mollie niet in opdracht van een merchant en een merchant niet in opdracht van Mollie. De gegevens die Mollie ontvangt worden verwerkt op basis van een eigen verantwoordelijkheid. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie opgenomen onder punt 9 van hun Privacyverklaring. Klik hier om deze te lezen. Een verwerkersovereenkomst tussen Mollie en Stichting OOPOEH is dan ook niet van toepassing.

Stichting OOPOEH verkoopt uw gegevens niet
Stichting OOPOEH zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw contactgegevens uitsluitend met uw toestemming aan een mogelijke match. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting OOPOEH gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens een bezoek aan de website van Stichting OOPOEH geen cookies ontvangt.

 

Bewaartermijnen
Zolang u actief lid bent van onze stichting bewaren wij alle hierboven beschreven  gegevens. Als we twee jaar geen contact met u gehad hebben en er geen activiteit op uw profiel geweest is,  sturen we u een email om te vragen of u nog ingeschreven wilt blijven. Als we hier niets op horen verwijderen wij na twee weken uw persoonlijke gegevens met uitzondering van de hierboven beschreven gegevens voor statistische doeleinden.

 

Vragen en feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring van Stichting OOPOEH, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u  graag verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen of inzien.
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan kunt u contact opnemen met:

 

Stichting OOPOEH
Keizersgracht 344
1016EZ Amsterdam
info@oopoeh.nl
020-7853745