Jaarverslag & downloads

Algemeen

Naam: Stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier
RSIN / Fiscaal nr: 851524576
KvK: 55002633

Stichting OOPOEH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.a. in dat Stichting OOPOEH:

  • Een instelling is die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis
  • Geen winstoogmerk heeft
  • Een instelling is waarbij de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • Niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom blijft het eigen vermogen beperkt.
  • beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding.
  • Voor meer informatie zie: Belastingdienst

Doelstelling

 Download bijlage ‘Statuten’
Download hier OOPOEH’s KvK uittreksel

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jeanet Visser

Secretaris: Ulrike Ziegler

Penningmeester: Sènami Awunou

OOPOEH’s jaarverslagen

Jaarverslag 2020 
Jaarverslag 2019

OOPOEH’s beleidsplan

download hier OOPOEH’s beleidsplan 

Het matchingsproces

Download hier 

Financiële verantwoording

Download bijlage ‘Jaarrekening 2018’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2017’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2016’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2015’

 Download bijlage ‘Jaarrekening 2014’