Jaarverslag & downloads

Algemeen

Naam: Stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier
RSIN / Fiscaal nr: 851524576
KvK: 55002633

 

Stichting OOPOEH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.a. in dat Stichting OOPOEH:

  • Een instelling is die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis
  • Geen winstoogmerk heeft
  • Een instelling is waarbij de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • Niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom blijft het eigen vermogen beperkt.
  • De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting OOPOEH.
  • Voor meer informatie zie: Belastingdienst

Formulier publicatieplicht ANBI

Download hier

CBF-paspoort
Download hier 

Doelstelling

 Download bijlage ‘Statuten’
Download hier OOPOEH’s KvK uittreksel

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Melanie Paijmans

Secretaris: Ulrike Ziegler

Penningmeester: Sènami Awunou

Algemeen bestuurslid: Nathalie de Zoete

KvK-uittreksel

Download hier

OOPOEH’s jaarverslagen

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020 
Jaarverslag 2019

OOPOEH’s meerjarenplan

download hier OOPOEH’s meerjarenplan

Het matchingsproces

Download hier 

Preventie- en integriteitsbeleid

Download hier

Klachtenregeling

Download hier

Financiële verantwoording

Download bijlage ‘Jaarrekening 2018’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2017’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2016’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2015’

 Download bijlage ‘Jaarrekening 2014’