Partners

Eén tegen eenzaamheid

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen.

Dit doen we door samen te werken. Landelijk in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid waar Stichting OOPOEH aan deelneemt en lokaal met gemeenten en lokale coalities. Zo ontstaat in de samenleving een brede beweging die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Zo bestrijden we eenzaamheid gezamenlijk.

Eén tegen eenzaamheid is ook de organisatie die jaarlijks de Week tegen de Eenzaamheid organiseert en, eerder als Coalitie Erbij, de Eenzaamheid Prijs uitschrijft. Stichting OOPOEH won deze prijs in september 2016.

Humanitas

Veel van onze OOPOEH’s hebben een partner of dierbare hondje verloren. Voor hen kan Stichting OOPOEH een groot verschil maken. Wij werken daarom graag samen Humanitas afdeling Steun bij rouw.
Wij bellen veel met onze OOPOEH’s, met name als wij merken dat eenzaamheid op de loer ligt. Humanitas’ programma vriendschappelijk huisbezoek gaat net wat verder en daarom werken wij graag met hen samen.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

PwC

Stichting OOPOEH heeft in de zomer van 2014 een plek gewonnen binnen het Social Inpact Lab voor haar werk als sociaal ondernemer. Het Social Impact Lab wordt georganiseerd door accountantsorganisatie PwC. OOPOEH heeft met deze prijs 2 jaar lang intensieve begeleiding van PwC gewonnen. Het Social Impact Lab van PwC is bedoeld om startende ondernemingen te helpen een succes te maken van hun social enterprise. Sofie Brouwer, oprichter van Stichting OOPOEH:”Met de hulp van PwC willen we professionaliseren zodat we in de toekomst nog veel meer ouderen en huisdieren van elkaars gezelschap kunnen laten genieten.” Social enterprises zijn ondernemingen die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven, mét een gezond businessmodel. Ad van Gils, lid Raad van Bestuur PwC, is zeer enthousiast over de sterk opkomende social enterprise-sector. ‘Ze ondernemen op een manier dat niet alleen de onderneming maar juist ook anderen in de maatschappij er beter van worden. We krijgen te maken met veranderingen op het gebied van demografie, urbanisatie, technologie en grondstofschaarste. Deze start-ups laten zien hoe je de megatrends van deze tijd kunt omzetten in kansen. Wij kunnen er wat van opsteken én het raakt de kern van onze strategie. Hiermee willen bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen.’

Coalitie Erbij Rotterdam

Coalitie Erbij Rotterdam is de lokale coalitie die (welzijns-/zorg-) organisaties en professionals verbindt die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten. Doel is het gezamenlijk verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement in Rotterdam. Deze lokale coalitie werkt samen met de Gemeente Rotterdam in het kader van het actieprogramma ‘Voor Mekaar’. Stichting OOPOEH maakt sinds begin 2017 deel uit van Coalitie Erbij Rotterdam.

Aafje

Allemaal Aafje brengt mensen samen en zorgt voor gezellige contacten. Zij bieden ondersteuning in het dagelijkse leven om langdurig comfortabel thuis te wonen en hebben een uitgebreid aanbod. Van ontmoetingsmogelijkheden tot aan persoonlijke diensten, preventieve zorg en deskundig zorgadvies. 

Burennetwerk Amsterdam

Burennetwerk Amsterdam en Stichting OOPOEH werken beiden in alle stadsdelen aan het bestrijden van eenzaamheid onder thuiswonende ouderen. Waar mogelijk verwijzen ze naar elkaar door. Burennetwerk Amsterdam fungeert als belangrijk aanspreekpunt voor ouderen die onder meer op zoek zijn naar sociale interactie of gezelschap. Wanneer een vrijwilliger van burennetwerk een oudere ontmoet die mogelijk baat heeft bij gezelschap van een hond (omdat bijvoorbeeld het verdriet van het eigen overleden huisdier groot is) kunnen ze de oudere doorverwijzen naar Stichting OOPOEH. Omgekeerd verwijst Stichting OOPOEH ouderen door naar Burennetwerk als blijkt dat een OOPOEH behoefte heeft aan meer praktische hulp, sociaal contact of vervoer.

Stichting ZorgDier

Als je samen met dieren leeft en liefde deelt sta je er niet bij stil dat dit plotseling voorbij kan zijn. Door ziekte of ouderdom zijn dierenliefhebbers meestal niet meer in staat voor hun eigen huisdier te zorgen. Vaak gaat dit samen met opname in een ziekenhuis of zorginstelling. Niet meer voor jezelf kunnen zorgen en afstand van je huisdier moeten doen zijn grote drama’s in het leven van mensen. Stichting ZorgDier Nederland werft vrijwillige huisdierbegeleiders met honden en katten die na gedegen selectie en training wekelijks bezoeken brengen aan mensen met psychische problemen, verstandelijke beperkingen en kwetsbare ouderen. Zij kijken vreugdevol uit naar het bezoek van ‘hun’ ZorgDier en laten in de meeste gevallen een zichtbare vooruitgang zien. Effecten als ontspanning, plezier, praten met anderen, beweging, uithoudingsvermogen, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie zijn een direct en wetenschappelijk aangetoond gevolg van het contact met zorgdieren.