• 1.Inschrijven Baasje

Uw gegevens

Kies een wachtwoord om je mee aan te kunnen melden

Gebruik minimaal 8 tekens, waarvan minimaal: 1 cijfer en 1 hoofdletter.

Het wachtwoord is niet veilig genoeg!

Het is handig om een OOPOEH in de buurt te vinden

Waar woon je?

Telefoonnummer waarop we je kunnen bereiken

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws rondom OOPOEH? Schrijf je dan in voor OOPOEH’s nieuwsbrief! (max. 5 keer per jaar)

Waar kent u Stichting OOPOEH van?

bijv. via de folder, een kennis, kind/kleinkind, vrijwilliger, fysiotherapeut, ouderenwerker etc.

Uitsluiting honden met (risico op) agressief gedrag

Honden die zijn opgenomen in de 'lijst met hoog risico honden' worden uitgesloten van deelname.

Honden die wel eens het initiatief hebben genomen tot bijten (van mens of dier) worden uitgesloten van deelname.

Gebruiksvoorwaarden

U kunt pas verder als u dit formulier volledig heeft ingevuld.