Veelgestelde vragen

Algemeen

Zodra een aanvraag bij ons binnen komt gaan we hier zo snel mogelijk mee aan de slag. Het ligt aan de drukte (voorafgaand aan vakantieperiodes is het bijvoorbeeld veel drukker bij ons) maar vooral aan de bereikbaarheid van de OOPOEH of het baasje in kwestie hoe snel wij weer aan u kunnen terugkoppelen. Dit duurt maximaal een week maar veelal gaat dit sneller. Als de OOPOEH of baasje positief heeft gereageerd op uw aanvraag wisselen we meteen jullie contactgegevens uit zodat jullie een kennismakingsafspraak kunnen maken.

Dit verschilt van binnen 1 dag tot een aantal weken. Wij kunnen nooit garanderen dat u een geschikte OOPOEH (of oppashond) via Stichting OOPOEH vindt. Dit ligt namelijk aan een aantal factoren. We noemen er hieronder een paar:

 • De praktische omstandigheden moeten kloppen: zijn er OOPOEH’s (of honden) die in jouw buurt beschikbaar?
 • Is de OOPOEH (of de hond) op dezelfde dagen beschikbaar als waar u naar op zoek bent?
 • Belangrijk is natuurlijk of het klikt met de OOPOEH
 • Maar ook of het een geschikte match is (passen de OOPOEH en de hond qua behoeften bij elkaar)
 • En of het klikt tussen het baasje en het huisdier

Een tip van ons is om altijd eerst met de OOPOEH of het baasje telefonisch te overleggen of alle praktische omstandigheden kloppen. Wonen jullie niet te ver bij elkaar vandaan en zijn jullie het eens over het eventuele aantal oppasdagen? Door dit telefonisch te bespreken ondervangt u dat na een leuke kennismaking toch blijkt dat jullie verschillende wensen hebben.

Wanneer er Gematcht bij een profiel staat betekent dit dat deze OOPOEH of deze hond al gekoppeld is. U kunt dan nog steeds een kennismakingsgesprek aanvragen maar de kans dat deze OOPOEH of deze hond open staat voor nog een match is aanzienlijk kleiner.

 

Wanneer er Tijdelijk niet beschikbaar bij het profiel van een OOPOEH staat betekent dit dat de OOPOEH momenteel niet in staat is om kennis te maken of op te passen. Stichting OOPOEH onderhoudt regelmatig contact met deze OOPOEH’s om te kijken hoe het met hen gaat en of ze inmiddels wel weer beschikbaar zijn.

 

Stichting OOPOEH wijst je erop dat een derde die schade lijdt en/of heeft geleden door toedoen van een huisdier zowel het baasje als de OOPOEH aansprakelijk kan stellen voor de schade. Het baasje op grond van het feit dat hij bezitter is van het huisdier en de OOPOEH als houder van het huisdier. Het baasje is bijvoorbeeld aansprakelijk indien haar/zijn kat een derde krabt, haar/zijn hond een derde bijt of haar/zijn paard een derde trapt. Een OOPOEH kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als hij/zij het huisdier bewust opzet om een derde schade toe te brengen (hond ophitsen om een derde te bijten).

Stichting OOPOEH adviseert de baasjes en de OOPOEH’s om een korte overeenkomst op te stellen. In die overeenkomst kun je overeenkomen dat alle schade die veroorzaakt wordt door een huisdier door het baasje zal worden vergoed, mits er geen sprake is van (kwade) opzet of grove schuld aan de zijde de OOPOEH. Dan zal de veroorzaakte schade door de OOPOEH worden vergoed. Daarnaast adviseert stichting OOPOEH in ieder geval de baasjes om een WA-verzekering af te sluiten waarin tevens aansprakelijkheid voor het huisdier is opgenomen.

Zie hier een voorbeeld van een overeenkomst. Let wel: de baasjes en OOPOEH’s zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de tussen hen beiden geldende overeenkomst. Er kunnen geen rechten door de baasjes en OOPOEH’s worden ontleend aan deze voorbeeld overeenkomst. Baasjes en OOPOEH’s kunnen immers het voorbeeld naar eigen inzicht wijzigen.

Senioren zonder internet kunnen zich ook telefonisch bij ons inschrijven. Dit doen zij door op werktijden te bellen naar 020-7853745.

Baasjes dienen zich wel in te schrijven via het internet omdat het inschrijfgeld via iDeal voldaan moet worden.

Het kan voorkomen dat de foto in het profiel niet of niet goed wordt weergegeven. Wij kunnen dat voor u aanpassen! Staat uw foto er wel in maar ligt hij op zijn 'zij'? Mail ons op info@oopoeh.nl en wij passen het voor u aan. 

Lukt het u helemaal niet om een foto te uploaden of heeft u geen digitale foto?

Stuur dan een foto per mail naar info@oopoeh.nl of per post naar:

Stichting OOPOEH

Keizersgracht 344

1016 EZ Amsterdam

Lukt het niet om een profiel aan te maken of om in te loggen? Neem dan contact met ons op via info@oopoeh.nl of bel naar 020-7853745. 

Stichting OOPOEH is opgericht om 55 plussers aan gezelschap van een hond te helpen. Zo helpen we ouderen aan een actiever leven en honden aan een leuker leven. Veel senioren verlangen naar een hond maar willen/kunnen geen eigen hond meer aanschaffen. Voor hen biedt Stichting OOPOEH uitkomst: door ze te koppelen aan een oppashond uit de buurt hebben zij wel de lusten maar niet de lasten.

Baasjes kunnen bij Stichting OOPOEH terecht om een oppas voor hun hond te vinden. Maar dit kan niet de enige motivatie zijn om als baasje lid te worden van Stichting OOPOEH: je doet ook graag een senior een plezier met het gezelschap van jouw huisdier!

Kan jouw OOPOEH een paar maanden of langer niet op je hond passen? Dan kunnen we je match tijdelijk stop zetten. Het is belangrijk dat jij (niet de OOPOEH) dit zelf per mail (info@oopoeh.nl) aan ons doorgeeft. Zodra er weer sprake is van een match kun je dit weer aan ons doorgeven en wordt je lidmaatschap weer geactiveerd. Ook als wij van je OOPOEH horen dat er weer wordt opgepast zal het lidmaatschap weer gaan lopen.

Voor Baasjes

Dit verschilt: de ene OOPOEH wil een paar keer per week oppassen maar de andere OOPOEH wil alleen incidenteel oppassen. In hun profiel geven OOPOEH’s vaak al aan wat hun wensen zijn maar let op: als zij zeggen dat zij 5 dagen per week beschikbaar zijn betekent dit niet automatisch dat zij ook 5 dagen willen oppassen. OOPOEH’s passen vrijwillig op en ze passen dan ook zo vaak op als zij leuk vinden. Een goede klik met het huisdier en baasje is hierin bepalend waardoor vooraf niet te voorspellen is hoe vaak een OOPOEH uiteindelijk zal oppassen.

Als u echter op zoek bent naar een fulltime (5 dgn per week) oppas bent u bij Stichting OOPOEH niet aan het goede adres:  55-plussers schrijven zich bij Stichting OOPOEH in omdat ze geen eigen hond meer willen/kunnen aanschaffen. Daarom kunnen we over het algemeen wel stellen dat OOPOEH’s niet fulltime op uw hond willen/kunnen passen (dan zouden ze eerder zelf weer een hond aanschaffen). Uitzondering hierop zijn vakantieperiodes, dan passen de OOPOEH’s als zij dat willen uiteraard wel fulltime op.

Met uw inschrijfgeld en maandelijkse contributie kunnen wij blijven werken aan ons doel, door nieuwe OOPOEH’s te werven en begeleiden, te bemiddelen tussen baasjes en OOPOEH’s en uitjes te organiseren voor hen. Kijk maar eens naar onze uitjes en  succesverhalen!

 • Als baasje kunt u gratis op de site kijken of er een OOPOEH in uw buurt op zoek is naar een oppashond om gezelschap te houden.
 • Vanaf het moment dat u kennis wilt maken met een OOPOEH dient u lid te worden. Baasjes betalen eenmalig inschrijfkosten van €25 en betalen pas lidmaatschap vanaf een succesvolle kennismaking met een OOPOEH.* Vanaf dat moment rekent Stichting OOPOEH een tarief van €17,50 per maand.
 • U blijft lidmaatschap betalen zolang u gebruik maakt van een OOPOEH. Voor twee honden rekenen we een tarief van €25,- per maand. Dit bedrag wordt middels een automatische machtiging van de opgegeven bankrekening afgeschreven.
 • U betaalt per match, als u twee matches heeft betaalt u dus €35 per maand.
 • Heeft u uw OOPOEH niet meer nodig? Dan kunt u uw lidmaatschap maandelijks opzeggen.

* Een kennismaking met een OOPOEH is succesvol wanneer het baasje een vervolgafspraak met diezelfde OOPOEH maakt.

Het doel van Stichting OOPOEH is om duurzame sociale contacten te stimuleren, daarom koppelen we een OOPOEH en hond aan elkaar voor een langere periode waarin zij regelmatig (wekelijks, maandelijks of iets minder vaak) contact hebben. Zo kunnen de OOPOEH en de hond een band opbouwen en elkaar echt leren kennen. We bemiddelen dus niet voor vakantie-opvang.

Wel horen we dat als er eenmaal een mooie match is en OOPOEH en oppashond goed aan elkaar gewend zijn dat er dan wordt afgesproken om in de vakantie op te passen. Zorg er dan wel voor dat er een achterwacht is voor als er onverhoopt iets voorvalt en OOPOEH niet (meer) kan oppassen.

Het oppassen vindt in principe altijd bij OOPOEH thuis plaats, tenzij de OOPOEH heeft aangegeven de hond graag thuis op te willen halen voor een wandeling. Het is dus niet mogelijk om een OOPOEH te vinden die bij u thuis komt logeren om op te passen.

We willen elke OOPOEH aan een vast huisdier koppelen zodat zij een echte band met elkaar kunnen opbouwen. En natuurlijk ook met jou als baasje. Omdat we in sommige gebieden meer OOPOEH’s dan huisdieren hebben willen we ook deze OOPOEH’s de kans geven om van een huisdier te genieten. Daarom kunnen baasjes die al gematcht zijn aan een OOPOEH bij ons aangeven dat zij graag een tweede OOPOEH erbij zouden willen. Kosten: De totale contributie per maand voor twee OOPOEH’s bedraagt €35,- (obv 1 hond).

Wil jij een tweede OOPOEH aanvragen? Mail ons via info@oopoeh.nl met de naam van de OOPOEH waarvoor jij interesse hebt en de dagen waarop je deze OOPOEH nodig zou hebben.

N.b. Een voorwaarde om een tweede OOPOEH aan te kunnen vragen is dat je al gematcht bent aan een OOPOEH, dat er geen financiele achterstand is en dat er nog genoeg OOPOEH’s beschikbaar zijn in jouw regio.

 

 

Als baasje kunt u 1 aanvraag voor een OOPOEH per keer indienen. Zodra uw aanvraag bij ons binnen is gaan we hier zo snel mogelijk mee aan de slag.

 

Meerdere aanvragen tegelijkertijd indienen helpt een baasje niet sneller aan een OOPOEH: als een baasje 3 aanvragen in zou dienen zouden we daar ook drie keer zolang over doen. Netto levert dit niemand winst op en daarbij leert de ervaring dat er dan veel overlap in de aanvragen ontstaat (meerdere aanvragen voor 1 OOPOEH) en we teveel OOPOEH’s aan het lijntje moeten houden omdat het baasje nog tussen verschillende OOPOEH’s twijfelt.

Stichting OOPOEH probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de OOPOEH’s wat betreft hun woonsituatie, gezondheid en ervaring met huisdieren. Dit gebeurt middels het inschrijfformulier, telefonisch contact of tijdens inschrijfmiddagen door het land. Stichting OOPOEH bepaalt niet of een OOPOEH geschikt is om op te passen op een hond, uiteindelijk is het aan het baasje en de OOPOEH zelf om te bepalen of er gesproken kan worden van een geschikte match. Stichting OOPOEH komt niet thuis bij de OOPOEH’s dus ook dit is aan het baasje om te bepalen of de woonomgeving van de OOPOEH geschikt is voor de hond om eventueel in te verblijven.

Om de OOPOEH’s te beschermen tegen agressief gedrag van hun oppashonden kunnen honden die zijn opgenomen in de lijst ‘Honden met hoog risico op agressief gedrag’ zich niet inschrijven. Deze lijst vind je hier. Ook honden die in het verleden initiatief hebben genomen tot bijten (van mens en/of dier) worden uitgesloten van deelname. 

Gaat u uw hond nog aanschaffen maar wilt u wel alvast een OOPOEH ontmoeten? Dat is helaas niet mogelijk. OOPOEH’s willen bij een kennismaking vrijwel altijd de hond ontmoeten om te bepalen of zij hier op zouden willen en kunnen passen. Vooraf kunnen zij hier geen uitspraak over doen. Daarom kunt u zich zonder hond nog niet inschrijven.

Zoals vermeld in artikel 3.12 in de algemene voorwaarden: 

Indien u (nog) niet in het bezit bent van een hond kunt u zich niet inschrijven bij Stichting OOPOEH. Uw profiel zal verwijderd worden en het inschrijfgeld zal (minus €5,- administratiekosten) binnen 5 werkdagen teruggestort worden. 

 

Onze ervaring is dat de meeste OOPOEH's liever op een hondje passen dat zindelijk is. Het is daarom beter om te wachten met je inschrijving bij Stichting OOPOEH totdat jouw pup zindelijk is. Doe je het toch eerder, geef dan duidelijk aan in je profiel dat je nog bezig bent met zindelijkheidstraining en wanneer je verwacht dit af te ronden.

Je bent gematcht maar je OOPOEH past niet meer op of je hebt geen oppas meer nodig.

Dan kan je alleen het lidmaatschap opzeggen door na de laatste oppasdag van de OOPOEH een mail te sturen naar info@oopoeh.nl. Vermeld in de mail de reden van het stoppen van de match en of je nog op zoek gaat naar een nieuwe OOPOEH. De opzegging wordt direct verwerkt en de laatste incasso vind aan het begin van de eerstvolgende maand plaats.

Wij kunnen nooit garanderen dat u een geschikte OOPOEH (of oppasdier) via Stichting OOPOEH vindt. Dit ligt namelijk aan een aantal factoren. We noemen er hieronder een paar:

 • De praktische omstandigheden moeten kloppen: zijn er OOPOEH’s (of huisdieren) die in jouw buurt beschikbaar?
 • Is de OOPOEH (of het huisdier) beschikbaar op dezelfde dagen beschikbaar als waar u naar op zoek bent?
 • Belangrijk is natuurlijk of het klikt met de OOPOEH
 • Maar ook of het een geschikte match is (passen de OOPOEH en het huisdier qua behoeften bij elkaar)
 • En of het klikt tussen het baasje en het huisdier

Ons advies is om altijd voordat u zich inschrijft op de site te zoeken of er profielen zijn die u aanspreken.

Je kunt zeker een OOPOEH aanvragen voor twee (of meer) honden, in het profiel van de OOPOEH’s kun je zien of ze openstaan voor meerdere honden. De ervaring leert dat de meeste OOPOEH’s liever op één hond willen passen, houd daar dus rekening mee.

Voor OOPOEH’s

In sommige gevallen maken we uitzonderingen voor mensen die jonger zijn dan 55 jaar. Hierover kan contact worden opgenomen via info@oopoeh.nl

Stichting OOPOEH is opgericht om senioren (55+) te laten genieten van een oppashond als zij daar zelf niet (meer) aan willen beginnen, niet voor gezinnen met kinderen die niet genoeg tijd hebben voor een eigen hond. Of voor kinderen met een 55+ ouder die graag een hond willen uitlaten. Om bij onze doelstelling te blijven kunnen gezinnen zich daarom helaas niet bij ons aanmelden. Gelukkig zijn er voor hen tal van andere online oppasplatforms waar geen leeftijdsgrens wordt gehanteerd.

Het kost geen geld om OOPOEH te worden. OOPOEH’s hebben nooit kosten aan het verzorgen van een hond. Het baasje moet ervoor zorgen dat alle benodigdheden (voer, riem, speeltjes etc.) aanwezig zijn. Uit dank voor de goede zorgen organiseert Stichting OOPOEH meerdere uitjes per jaar waar de OOPOEH’s gratis aan deel kunnen nemen.