Partners van OOPOEH

Coalitie Erbij Rotterdam

Waarom wij OOPOEH steunen

Coalitie Erbij Rotterdam is de lokale coalitie die (welzijns-/zorg-) organisaties en professionals verbindt die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten. Doel is het gezamenlijk verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement in Rotterdam. Deze lokale coalitie werkt samen met de Gemeente Rotterdam in het kader van het actieprogramma ‘Voor Mekaar’. Stichting OOPOEH maakt sinds begin 2017 deel uit van Coalitie Erbij Rotterdam.

bezoek website

Coalitie Erbij

Waarom wij OOPOEH steunen

Coalitie Erbij is hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer dan veertig bij haar aangesloten organisaties werken samen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd! Coalitie Erbij is ook de organisatie die jaarlijks de Week tegen de Eenzaamheid organiseert en de Eenzaamheid Prijs uitschrijft. Stichting OOPOEH won deze prijs in september 2016 en is aangesloten bij de coalitie sinds maart 2017.

bezoek website

Stichting Dioraphte

Waarom wij OOPOEH steunen

Het gaat Dioraphte om steun aan mensen die in -relatieve- armoede en/of isolement leven. Sleutelwoorden in Nederland: menswaardigheid en zelfredzaamheid voor met name ouderen en mensen met een functiebeperking.

bezoek website

Gravin van Bylandt Stichting

Waarom wij OOPOEH steunen

De stichting geeft subsidies aan organisaties en instellingen ten behoeve van projecten die het welbevinden van ouderen in Nederland bevorderen.

bezoek website

Fonds NutsOhra

Waarom wij OOPOEH steunen

Fonds NutsOhra stelt in haar missie dat een kwetsbare gezondheid een zinvol en betekenisvol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis wil Fonds NutsOhra een bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis blijven wonen van ouderen. We focussen daarbij op ouderen die alleenstaand zijn, één of meer beperkingen hebben en niet dementerend zijn. We richten ons specifiek op de thema’s Bewegen en Meedoen. Stichting OOPOEH draagt met haar activiteiten bij aan het bevorderen van sociaal contact en beweging. De wederkerigheid die aanwezig is, doordat de oudere echt iets kan bijdragen en daardoor actief betrokken is, vinden we bij Fonds NutsOhra erg belangrijk. Ook wordt er echt een band opgebouwd met het huisdier en het gezin wat het sociale contact duurzaam maakt. Al deze aspecten maken dat deze activiteiten van OOPOEH perfect passen in de programmalijn van Meer Veerkracht, Langer Thuis. Ook de aandacht die er is voor inspraak van ouderen binnen de stichting is voor Fonds NutsOhra een belangrijk argument om OOPOEH te steunen. Voor meer informatie over Fonds NutsOhra en Meer Veerkracht, Langer Thuis kunt u terecht op de website van Fonds NutsOhra.

bezoek website

Social Enterprise Nederland

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting OOPOEH is lid van Social Enterprise Nederland. Een Social Enterprise is een onderneming die zijn maatschappelijke missie voorop stelt en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Stichting OOPOEH vindt het belangrijk dat 50plussers in Nederland kunnen genieten van het gezelschap van een huisdier, en andersom. Hierbij richten wij ons op het bemiddelen tussen 50plussers (onze OOPOEH’s) en baasjes van huisdieren die bij elkaar in de buurt wonen om zo lokaal de sociale cohesie te bevorderen.

bezoek website

Gemeente Amsterdam

Waarom wij OOPOEH steunen

De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de [aan]pak eenzaamheid een experiment gestart waar Stichting OOPOEH onderdeel van is. Binnen dit experiment onderzoeken wij de samenwerking met diverse organisaties in de stad Amsterdam.

PwC

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting OOPOEH heeft in de zomer van 2014 een plek gewonnen binnen het Social Inpact Lab voor haar werk als sociaal ondernemer. Het Social Impact Lab wordt georganiseerd door accountantsorganisatie PwC. OOPOEH heeft met deze prijs 2 jaar lang intensieve begeleiding van PwC gewonnen. Het Social Impact Lab van PwC is bedoeld om startende ondernemingen te helpen een succes te maken van hun social enterprise. Sofie Brouwer, oprichter van Stichting OOPOEH:”Met de hulp van PwC willen we professionaliseren zodat we in de toekomst nog veel meer ouderen en huisdieren van elkaars gezelschap kunnen laten genieten.” Social enterprises zijn ondernemingen die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven, mét een gezond businessmodel. Ad van Gils, lid Raad van Bestuur PwC, is zeer enthousiast over de sterk opkomende social enterprise-sector. ‘Ze ondernemen op een manier dat niet alleen de onderneming maar juist ook anderen in de maatschappij er beter van worden. We krijgen te maken met veranderingen op het gebied van demografie, urbanisatie, technologie en grondstofschaarste. Deze start-ups laten zien hoe je de megatrends van deze tijd kunt omzetten in kansen. Wij kunnen er wat van opsteken én het raakt de kern van onze strategie. Hiermee willen bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen.’

bezoek website

Stichting Dierenvangnet

Waarom wij OOPOEH steunen

Zoekt u met spoed opvang voor uw dier omdat u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet of in een crisissituatie verkeert? Dan is Stichting OOPOEH minder geschikt omdat wij niet direct een gegarandeerde opvang kunnen bieden. Gelukkig kan Stichting Dierenvangnet dat heel vaak wel! Zij bieden hulp aan baasjes die een tijdelijke noodoplossing zoeken maar helpen ook als noodgedwongen afstand van een dier moet worden gedaan.

bezoek website

Stichting ZorgDier

Waarom wij OOPOEH steunen

Als je samen met dieren leeft en liefde deelt sta je er niet bij stil dat dit plotseling voorbij kan zijn. Door ziekte of ouderdom zijn dierenliefhebbers meestal niet meer in staat voor hun eigen huisdier te zorgen. Vaak gaat dit samen met opname in een ziekenhuis of zorginstelling. Niet meer voor jezelf kunnen zorgen en afstand van je huisdier moeten doen zijn grote drama’s in het leven van mensen. Stichting ZorgDier Nederland werft vrijwillige huisdierbegeleiders met honden en katten die na gedegen selectie en training wekelijks bezoeken brengen aan mensen met psychische problemen, verstandelijke beperkingen en kwetsbare ouderen. Zij kijken vreugdevol uit naar het bezoek van ‘hun’ ZorgDier en laten in de meeste gevallen een zichtbare vooruitgang zien. Effecten als ontspanning, plezier, praten met anderen, beweging, uithoudingsvermogen, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie zijn een direct en wetenschappelijk aangetoond gevolg van het contact met zorgdieren.

Stichting DOEN

Waarom wij OOPOEH steunen

Nieuwe ontmoetingsplekken leveren een positieve bijdrage aan de onderlinge betrokkenheid van bewoners en de leefbaarheid in een stad, buurt of streek. Daarom ondersteunt Stichting DOEN projecten die ervoor zorgen dat dit soort plekken gerealiseerd worden en mensen met elkaar in contact komen. OOPOEH is een goed voorbeeld van een initiatief dat op een creatieve en verrassende manier ontmoetingen creëert. Nina Tellegen, algemeen directeur Stichting DOEN: ‘OOPOEH biedt een vernieuwende, ondernemende en positieve oplossing voor de eenzaamheid onder veel ouderen. De organisatie stimuleert ontmoetingen tussen ouderen en mensen met huisdieren, door ouderen op de huisdieren te laten passen. OOPOEH organiseert daarnaast uitjes en activiteiten waardoor de sociale contacten worden gestimuleerd. Het opbouwen van duurzame contacten vindt Stichting DOEN belangrijk daarom ondersteunen wij OOPOEH vanuit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij’ Stichting DOEN is het fonds van de goededoelenloterijen en werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. DOEN inspireert, vindt, verbindt en ondersteunt culturele, duurzame en sociale voorlopers. Kijk voor wat wij nog meer DOEN op: www.doen.nl

bezoek website

KNMvD – GGG

Waarom wij OOPOEH steunen

De KNMvD – GGG draagt Stichting OOPOEH een warm hart toe, want de zorg voor een huisdier doet mens en dier goed! Oopoeh biedt een win-win-win-scenario voor ouderen, huisdieren én hun baasjes. Dat is toch prachtig!

bezoek website

Studio FFWD

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting OOPOEH is een prachtig initiatief en daar houden wij van. De liefde, de inzet en de energie die de mensen van OOPOEH in de Stichting steken, dat spreekt ons aan. Zo werken wij zelf ook als we videoproducties verzorgen. FFWD is al vanaf het begin betrokken bij OOPOEH. Wij mochten namelijk de televisiespotjes maken. En sindsdien zijn en blijven we betrokken. Wij zijn supporters van het eerste uur en zullen OOPOEH altijd blijven steunen.

bezoek website

Fonds Sluyterman van Loo

Waarom wij OOPOEH steunen

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jaarlijks ondersteunen wij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol. Kernwaarden die wij hanteren zijn Waardigheid gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven Zingeving waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping Autonomie regie behouden | keuzes kunnen maken Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt.

bezoek website

VSBfonds

Waarom wij OOPOEH steunen

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

bezoek website

RCOAK

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting RCOAK ondersteunt landelijk projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.

bezoek website