Partners van OOPOEH

VSBfonds

Waarom wij OOPOEH steunen

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

bezoek website

Eén tegen eenzaamheid

Waarom wij OOPOEH steunen

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen.

Dit doen we door samen te werken. Landelijk in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid waar Stichting OOPOEH aan deelneemt en lokaal met gemeenten en lokale coalities. Zo ontstaat in de samenleving een brede beweging die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Zo bestrijden we eenzaamheid gezamenlijk.

Eén tegen eenzaamheid is ook de organisatie die jaarlijks de Week tegen de Eenzaamheid organiseert en, eerder als Coalitie Erbij, de Eenzaamheid Prijs uitschrijft. Stichting OOPOEH won deze prijs in september 2016.

Purina

Waarom wij OOPOEH steunen

Net als Stichting OOPOEH gelooft Purina dat honden en mensen elkaars leven leuker kunnen maken. Daarom zijn we heel trots dat Purina zich als partner aan Stichting OOPOEH heeft verbonden:

Fredrik Olofsson, marketing manager Purina: “Bij Purina gaat onze passie voor huisdieren verder dan alleen onze producten. Net als Stichting OOPOEH zet Purina zich in om de band tussen mens en hond te versterken en zo bij te dragen aan het welzijn en geluk van de huisdieren en de mensen die voor ze zorgen. Daarom ondersteunt Purina Stichting OOPOEH om gezamenlijk honden, hun eigenaren en Oopoeh’s een leuker leven te kunnen bieden.”

 

RCOAK

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting RCOAK ondersteunt landelijk projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.

bezoek website

Gemeente Amstelveen

Waarom wij OOPOEH steunen

Gemeente Amsterdam

Waarom wij OOPOEH steunen

De gemeente Amsterdam heeft in het kader van de [aan]pak eenzaamheid een experiment gestart waar Stichting OOPOEH onderdeel van is. Binnen dit experiment onderzoeken wij de samenwerking met diverse organisaties in de stad Amsterdam.

Zorg en Zekerheid

Waarom wij OOPOEH steunen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waarom wij OOPOEH steunen

Fonds Sluyterman van Loo

Waarom wij OOPOEH steunen

Fonds Sluyterman van Loo – Ouderenprojecten bevordert de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Jaarlijks ondersteunen wij enkele honderden initiatieven en projecten met een financiële bijdrage. Dit zijn projecten die zich primair richten op kwetsbare ouderen. In veel van deze projecten spelen vrijwilligers, met name actieve senioren, een belangrijke rol. Kernwaarden die wij hanteren zijn Waardigheid gezien worden en jezelf zien | van betekenis zijn en blijven Zingeving waarvoor kom ik mijn bed uit | terugblikken op het leven | verdieping Autonomie regie behouden | keuzes kunnen maken Fonds Sluyterman van Loo is een onafhankelijke stichting die over eigen financiële middelen beschikt.

bezoek website

Anicura

Waarom wij OOPOEH steunen

Social Enterprise Nederland

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting OOPOEH is lid van Social Enterprise Nederland. Een Social Enterprise is een onderneming die zijn maatschappelijke missie voorop stelt en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Stichting OOPOEH vindt het belangrijk dat 50plussers in Nederland kunnen genieten van het gezelschap van een huisdier, en andersom. Hierbij richten wij ons op het bemiddelen tussen 50plussers (onze OOPOEH’s) en baasjes van huisdieren die bij elkaar in de buurt wonen om zo lokaal de sociale cohesie te bevorderen.

bezoek website

PwC

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting OOPOEH heeft in de zomer van 2014 een plek gewonnen binnen het Social Inpact Lab voor haar werk als sociaal ondernemer. Het Social Impact Lab wordt georganiseerd door accountantsorganisatie PwC. OOPOEH heeft met deze prijs 2 jaar lang intensieve begeleiding van PwC gewonnen. Het Social Impact Lab van PwC is bedoeld om startende ondernemingen te helpen een succes te maken van hun social enterprise. Sofie Brouwer, oprichter van Stichting OOPOEH:”Met de hulp van PwC willen we professionaliseren zodat we in de toekomst nog veel meer ouderen en huisdieren van elkaars gezelschap kunnen laten genieten.” Social enterprises zijn ondernemingen die primair een sociaal of maatschappelijk doel nastreven, mét een gezond businessmodel. Ad van Gils, lid Raad van Bestuur PwC, is zeer enthousiast over de sterk opkomende social enterprise-sector. ‘Ze ondernemen op een manier dat niet alleen de onderneming maar juist ook anderen in de maatschappij er beter van worden. We krijgen te maken met veranderingen op het gebied van demografie, urbanisatie, technologie en grondstofschaarste. Deze start-ups laten zien hoe je de megatrends van deze tijd kunt omzetten in kansen. Wij kunnen er wat van opsteken én het raakt de kern van onze strategie. Hiermee willen bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke problemen.’

bezoek website

Coalitie Erbij Rotterdam

Waarom wij OOPOEH steunen

Coalitie Erbij Rotterdam is de lokale coalitie die (welzijns-/zorg-) organisaties en professionals verbindt die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten. Doel is het gezamenlijk verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement in Rotterdam. Deze lokale coalitie werkt samen met de Gemeente Rotterdam in het kader van het actieprogramma ‘Voor Mekaar’. Stichting OOPOEH maakt sinds begin 2017 deel uit van Coalitie Erbij Rotterdam.

bezoek website

Stichting Dierenvangnet

Waarom wij OOPOEH steunen

Zoekt u met spoed opvang voor uw dier omdat u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet of in een crisissituatie verkeert? Dan is Stichting OOPOEH minder geschikt omdat wij niet direct een gegarandeerde opvang kunnen bieden. Gelukkig kan Stichting Dierenvangnet dat heel vaak wel! Zij bieden hulp aan baasjes die een tijdelijke noodoplossing zoeken maar helpen ook als noodgedwongen afstand van een dier moet worden gedaan.

bezoek website

Stichting ZorgDier

Waarom wij OOPOEH steunen

Als je samen met dieren leeft en liefde deelt sta je er niet bij stil dat dit plotseling voorbij kan zijn. Door ziekte of ouderdom zijn dierenliefhebbers meestal niet meer in staat voor hun eigen huisdier te zorgen. Vaak gaat dit samen met opname in een ziekenhuis of zorginstelling. Niet meer voor jezelf kunnen zorgen en afstand van je huisdier moeten doen zijn grote drama’s in het leven van mensen. Stichting ZorgDier Nederland werft vrijwillige huisdierbegeleiders met honden en katten die na gedegen selectie en training wekelijks bezoeken brengen aan mensen met psychische problemen, verstandelijke beperkingen en kwetsbare ouderen. Zij kijken vreugdevol uit naar het bezoek van ‘hun’ ZorgDier en laten in de meeste gevallen een zichtbare vooruitgang zien. Effecten als ontspanning, plezier, praten met anderen, beweging, uithoudingsvermogen, zelfvertrouwen, motivatie en concentratie zijn een direct en wetenschappelijk aangetoond gevolg van het contact met zorgdieren.

KNMvD – GGG

Waarom wij OOPOEH steunen

De KNMvD – GGG draagt Stichting OOPOEH een warm hart toe, want de zorg voor een huisdier doet mens en dier goed! Oopoeh biedt een win-win-win-scenario voor ouderen, huisdieren én hun baasjes. Dat is toch prachtig!

bezoek website

Studio FFWD

Waarom wij OOPOEH steunen

Stichting OOPOEH is een prachtig initiatief en daar houden wij van. De liefde, de inzet en de energie die de mensen van OOPOEH in de Stichting steken, dat spreekt ons aan. Zo werken wij zelf ook als we videoproducties verzorgen. FFWD is al vanaf het begin betrokken bij OOPOEH. Wij mochten namelijk de televisiespotjes maken. En sindsdien zijn en blijven we betrokken. Wij zijn supporters van het eerste uur en zullen OOPOEH altijd blijven steunen.

bezoek website