Lidmaatschap Baasje

Op zoek naar een lief maatje dat uw huisdier vertroetelt als u er niet bent? Kies voor een lieve OOPOEH!

Voordelen voor baasjes

 • Een vaste vertrouwde OOPOEH waarbij uw huisdier zich op zijn gemak voelt.
 • Uw huisdier krijgt alle aandacht dat het nodig heeft.
 • We koppelen OOPOEH’s aan vaste huisdieren zodat zij elkaar goed leren kennen en een band op kunnen bouwen. Op deze manier wordt er niet alleen goed voor de dieren gezorgd, maar krijgen zij ook continu gezelschap van dezelfde OOPOEH.
 • OOPOEH is financieel aantrekkelijk. Voor €15,00 per maand heeft u een eigen OOPOEH voor uw huisdier.
 • U ontvangt een les bij een Martin Gaus hondenschool of lezing/workshop van kattengedragsdeskundige Sonja van Leeuwen cadeau:

Wie helpt u door uw lidmaatschap?

Stichting OOPOEH heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling wat inhoudt dat wij ons voor minimaal 90% bezig houden voor het algemeen nut. De inkomsten en donaties die wij genereren worden gebruikt om ouderen aan een actiever en huisdieren aan een leuker leven te helpen. Door als baasje lid te worden van Stichting OOPOEH helpt u daar direct aan mee! Veel ouderen verlangen naar een huisdier maar willen deze niet meer aanschaffen: zij kunnen of willen de volledige zorg niet meer op zich nemen. Door het vaste maatje te worden van een dier kunnen zij toch genieten van een huisdier. Hiernaast krijgt een OOPOEH meer sociale contacten door de ontmoetingen met het baasje en de andere OOPOEH’s tijdens de OOPOEH uitjes. Daarnaast zorgt uw lidmaatschap ervoor dat Stichting OOPOEH kan blijven bestaan, ouderen kan bezoeken en uitjes kan organiseren voor de OOPOEH’s. Zo kunnen de OOPOEH’s elkaar onderling ook leren kennen.

Kosten

 • Als baasje kunt u gratis op de site kijken of er een OOPOEH in uw buurt op zoek is naar een huisdier om gezelschap te houden.
 • Vanaf het moment dat u kennis wilt maken met een OOPOEH dient u lid te worden. Baasjes betalen eenmalig inschrijfkosten van €50,- en betalen pas lidmaatschap vanaf een succesvolle kennismaking met een OOPOEH.* Vanaf dat moment rekent Stichting OOPOEH een tarief van €15,- per maand.
 • U blijft lidmaatschap betalen zolang u gebruik maakt van een OOPOEH. Voor twee huisdieren rekenen we een tarief van €25,- per maand (€15,- voor een huisdier, plus voor elk volgend huisdier betaalt u €10,- per maand extra). Dit bedrag wordt middels een automatische machtiging van de opgegeven bankrekening afgeschreven.
 • U betaalt voor een match tot en met de maand waarin de match is beëindigd. De contributie van de laatste maand waarin u gematcht bent wordt de eerstvolgende maand geïncasseerd. Voorbeeld: als u op 13 februari uw match heeft beëindigd, betaalt u begin maart uw contributie over de maand februari. Hierna wordt de incasso automatisch stopgezet. U betaalt pas weer als u een match heeft.
 • Heeft u uw OOPOEH niet meer nodig? Dan kunt u uw lidmaatschap maandelijks opzeggen. Opzeggen doet u na de laatste oppasdag van de OOPOEH en kan door een mail te sturen naar info@oopoeh.nl. Gaat de OOPOEH na het stoppen van de match toch weer oppassen dan dient het baasje dit een dag voor de eerste oppasdag weer aan ons door te geven.
 • Is uw lidmaatschap stopgezet? U hoeft niets te doen om de betaling te stoppen. Er volgt nog 1 incasso aan het begin van de maand, volgend op de maand waarin de match is stopgezet. U hoeft ook niets terug te boeken. Heeft u vragen hierover neemt u dan contact met ons op.
 • Heeft u tijdelijk geen OOPOEH (meer) nodig? U kunt maximaal 6 maanden lang uw account “bevriezen” als u geen oppas nodig heeft. Informeert u ons via mail: info@oopoeh.nl. Duurt dit langer dan 6 maanden, dan wordt u automatisch uitgeschreven en dient u zich opnieuw aan te melden en lidmaatschapsgeld te betalen.
 • Na verstrekking van contactgegegevens van een OOPOEH aan een baasje dient het baasje binnen 2 weken kennis te maken met de OOPOEH anders start automatisch de incasso van het lidmaatschap. Dit om te voorkomen dat OOPOEH’s te lang moeten wachten op respons.

* Wij spreken van een succesvolle kennismaking wanneer het baasje en de OOPOEH een vervolgafspraak met elkaar willen maken.

Belangrijk om te weten

 • Stichting OOPOEH garandeert baasjes geen OOPOEH. Als u lid wordt van Stichting OOPOEH bent u niet per definitie direct verzekerd van een geschikte oppas voor uw huisdier.
 • OOPOEH’s zijn vrijwilligers. Zij bepalen dan ook hoe vaak en wanneer zij uw huisdier(en) gezelschap houden. In hun online profiel hebben zij aangegeven wanneer zij kunnen maar zij mogen hiervan uiteraard afwijken. Het is daarom aan raadzaam om tijdens het kennismakingsgesprek met een OOPOEH goed door te spreken of hij/zij op de dagen kan oppassen wanneer u daar behoefte aan heeft.
 • Een fulltime oppas vindt u niet via Stichting OOPOEH. De meeste ouderen willen juist passen op een huisdier, in plaats van er zelf een aan te schaffen, omdat ze er zelf niet meer fulltime voor willen/kunnen zorgen.
 • U kunt 1 kennismakingsaanvraag tegelijk doen voor een OOPOEH. Als deze niet resulteert in een kennismaking kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor een andere OOPOEH.
 • Het lidmaatschap geldt voor 1 OOPOEH. Aan een huisdier wordt dan ook maximaal 1 OOPOEH gekoppeld. Vanaf maart 2014 zijn wij begonnen met een pilot waarbij baasjes die al gematcht zijn aan een OOPOEH bij ons aan kunnen geven dat zij graag een tweede OOPOEH erbij zouden willen. Dit omdat we in sommige gebieden meer OOPOEH’s dan huisdieren hebben en we ook deze OOPOEH’s de kans willen geven om van een huisdier te genieten. De totale contributie per maand voor 2 OOPOEH’s bedraagt € 30,- (obv 1 huisdier). Wilt u een tweede OOPOEH aanvragen? Mail ons via info@oopoeh.nl met de naam van de OOPOEH waarvoor u interesse heeft en de dagen waarop u deze OOPOEH nodig zou hebben. Een voorwaarde om een tweede OOPOEH aan te kunnen vragen is dat u al gematcht bent aan een OOPOEH en dat er nog genoeg OOPOEH’s beschikbaar zijn in uw regio. 
 • Kan of wil uw OOPOEH niet meer oppassen? Dan dient u dit als baasje aan ons door te geven om het lidmaatschap stop te kunnen zetten.
 • Gaat u uw huisdier nog aanschaffen maar wilt u wel alvast een OOPOEH ontmoeten? Dat is helaas niet mogelijk. OOPOEH’s willen bij een kennismaking het huisdier ontmoeten om te bepalen of zij hier op zouden willen en kunnen passen. Vooraf kunnen zij hier geen uitspraak over doen. Zonder huisdier kunnen we daarom uw aanvraag niet in behandeling nemen. Als u zich wel heeft ingeschreven kunt u totdat u het huisdier heeft geen aanvragen indienen.
 • Staat u bij ons ingeschreven maar heeft u momenteel (dwz binnen de aankomende 2 maanden) geen oppas voor uw huisdier nodig? Dan wordt uw profiel (tijdelijk) “bevroren”. Dit om de database up to date te houden en OOPOEH’s niet te hoeven teleurstellen. Heeft u wel weer een OOPOEH nodig? Dan kunt u contact met ons opnemen om uw profiel weer te activeren.
 • Stichting OOPOEH koppelt ouderen aan huisdieren die af en toe, wekelijks of tijdens vakanties een oppas nodig hebben. Stichting OOPOEH verstaat onder vakanties een maximale duur van 3-4 weken. Zoekt u voor langere periode, langer dan 1 maand, een logeeradres voor uw huisdier? Dan kunnen wij u helaas niet helpen.
 • Via Stichting OOPOEH vindt u geen oppas die bij u thuis komt oppassen/logeren, wel kunt u afspreken dat de OOPOEH uw hond bij u thuis komt ophalen voor een wandeling.

Omgang met de OOPOEH’s

Het doel van Stichting OOPOEH is een actiever leven voor ouderen en een leuker leven voor huisdieren. Bevordering van sociale contacten voor ouderen staat hierbij voorop. Stichting OOPOEH houdt de communicatie tussen baasjes en de OOPOEH’s streng in de gaten. Wij willen namelijk voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van onze OOPOEH’s. Onder misbruik wordt bijvoorbeeld verstaan dat huisdieren voor lange periodes worden ondergebracht bij een OOPOEH zonder hier regelmatig contact over te onderhouden. Of dat OOPOEH’s zich gedwongen voelen vaker op een huisdier te passen dan ze willen. Ook willen wij alle baasjes vragen de tijd te nemen voor hun OOPOEH’s. Breng uw huisdier bijvoorbeeld op tijd naar een OOPOEH, zodat jullie nog een kopje koffie kunnen drinken. Of laat een OOPOEH wat eerder naar u toe komen, zodat hij/zij even mee kan lunchen. Stichting OOPOEH legt haar baasjes niets op maar geeft graag suggesties om het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken!

Aansprakelijkheid

Stichting OOPOEH wijst u er op dat een derde die schade lijdt en/of heeft geleden door toedoen van een huisdier zowel het baasje als de OOPOEH aansprakelijk kan stellen voor de schade. Het baasje op grond van het feit dat hij bezitter is van het huisdier en de OOPOEH als houder van het huisdier. Het baasje is bijvoorbeeld aansprakelijk indien haar/zijn hond een derde bijt. Een OOPOEH kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als hij/zij het huisdier bewust opzet om een derde schade toe te brengen (hond ophitsen om een derde te bijten).

Stichting OOPOEH adviseert de baasjes en de OOPOEH’s om een korte overeenkomst op te stellen. In die overeenkomst kunt u vastleggen dat alle schade die veroorzaakt wordt door een huisdier door het baasje zal worden vergoed, mits er geen sprake is van (kwade) opzet of grove schuld aan de zijde van de OOPOEH. Alsdan zal de veroorzaakte schade door de OOPOEH worden vergoed. Daarnaast adviseert stichting OOPOEH in ieder geval de baasjes om een WA-verzekering af te sluiten waarin tevens aansprakelijkheid voor het huisdier is opgenomen.

Zie hier een voorbeeld van een overeenkomst. Let wel: de baasjes en OOPOEH’s zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de tussen hen beiden geldende overeenkomst. Er kunnen geen rechten door de baasjes en OOPOEH’s worden ontleend aan deze voorbeeld overeenkomst. Baasjes en OOPOEH’s kunnen immers het voorbeeld naar eigen inzicht wijzigen.

 

Ik wil mijn hond(en) inschrijvenvoor een OOPOEH als oppas KLIK HIER