Lidmaatschap Baasje

Oppashond

Op zoek naar een lief maatje dat uw hond vertroetelt als u er niet bent? Kies voor een lieve OOPOEH!

Voordelen voor baasjes

 • Een vaste vertrouwde OOPOEH waarbij uw hond zich op zijn gemak voelt.
 • Uw hond krijgt alle aandacht dat het nodig heeft.
 • We koppelen OOPOEH’s aan vaste honden zodat zij elkaar goed leren kennen en een band op kunnen bouwen. Op deze manier wordt er niet alleen goed voor de dieren gezorgd, maar krijgen zij ook continu gezelschap van dezelfde OOPOEH.
 • OOPOEH is financieel aantrekkelijk. Voor €15,00 per maand heeft u een eigen OOPOEH voor uw hond.

Wat doet Stichting OOPOEH en hoe werkt het:

Wie helpt u door uw lidmaatschap?

Stichting OOPOEH heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling wat inhoudt dat wij ons voor minimaal 90% bezig houden voor het algemeen nut. De inkomsten en donaties die wij genereren worden gebruikt om senioren aan een actiever en honden aan een leuker leven te helpen. Door als baasje lid te worden van Stichting OOPOEH helpt u daar direct aan mee!

Veel senioren verlangen naar een hond maar willen deze niet meer aanschaffen: zij kunnen of willen de volledige zorg niet meer op zich nemen. Door het vaste maatje te worden van een dier kunnen zij toch genieten van een hond. Hiernaast krijgt een OOPOEH meer sociale contacten door de ontmoetingen met het baasje en de andere OOPOEH’s tijdens de OOPOEH uitjes. Daarnaast zorgt uw lidmaatschap ervoor dat Stichting OOPOEH kan blijven bestaan, senioren kan bezoeken en uitjes kan organiseren voor de OOPOEH’s. Zo kunnen de OOPOEH’s elkaar onderling ook leren kennen.

Ontmoet twee OOPOEH’s die op een hondje uit de buurt passen:

hondenoppas, hond uitlaten, hond oppas, op hond passen, honden oppassen, oppashond, op huisdier passen, honden uitlaatservice, op hond passen, hondenopvang, oppashond, uitlaatservice, hondenoppas, uitlaathulp, dier uitlaten, dieren uitlaten, hondenliefhebber, leenhond, vrijwilliger hond uitlaten, op leenhond passen, hond uitproberen, lat hondThès past op Alfredo:
“Ik ben dol op honden maar wilde er zelf niet meer aan beginnen. Toch miste ik het gezelschap van een hond om me heen. Een vriend attendeerde me op het bestaan van stichting OOPOEH en zo ontmoette ik hond Alfredo en baasje Irma. Ik had er meteen een goed gevoel bij en nu kijk ik elke week uit naar de komst van Alfie. Op donderdag denk ik: hij komt morgen, leuk! Ik vind het heerlijk om met hem te wandelen. Eén dag in de week is precies goed voor me!”

hondenoppas, hondenoppas almere, almere hondenoppas, deventer hondenoppas, leeuwarden hondenoppas, hondenoppas leiden, hondenoppas maastricht, hondenoppas ede, hondenoppas dordrecht, hondenoppas alphen den rijn, hondenoppas westland, alkmaar hondenoppas, emmen hondenoppas, delft hondenoppas, venlo hondenoppas, hondenoppas deventer,Jan past op Beau:
“Ik ben sinds kort met pensioen en zocht een leuke hobby. Per toeval kwam ik terecht bij stichting OOPOEH en daar vond ik oppashond Beau. Ik heb veel honden gehad, maar zelden zo’n lieve meegemaakt! Haar baasje Anja vertelde dat ze altijd staat te trappelen van ongeduld als ze naar mij gaat. Beau en ik zijn in korte tijd goede maatjes geworden. En zij niet alleen met mij: intussen heeft ze ook al heel wat vriendjes en vriendinnen hier in de buurt gemaakt.”

 

Kosten hondenoppas

 • Als baasje kunt u gratis op de site kijken of er een OOPOEH in uw buurt op zoek is naar een hond om gezelschap te houden.
 • Vanaf het moment dat u kennis wilt maken met een OOPOEH dient u lid te worden. Baasjes betalen eenmalig inschrijfkosten van €50,- en betalen pas lidmaatschap vanaf een succesvolle kennismaking met een OOPOEH.* Vanaf dat moment rekent Stichting OOPOEH een tarief van €15,- per maand.
 • U betaalt lidmaatschap zolang u gebruik maakt van een OOPOEH. Voor twee honden rekenen we een tarief van €25,- per maand. Dit bedrag wordt via een automatische incasso van de opgegeven bankrekening afgeschreven.
 • U betaalt voor een match tot en met de maand waarin de match is beëindigd. De contributie van de laatste maand waarin u gematcht bent wordt de eerstvolgende maand geïncasseerd. Voorbeeld: als u op 13 februari uw match heeft beëindigd, betaalt u begin maart uw contributie over de maand februari. Hierna wordt de incasso automatisch stopgezet. U betaalt pas weer als u een match heeft.
 • Heeft u uw OOPOEH niet meer nodig? Dan kunt u uw lidmaatschap maandelijks opzeggen. Opzeggen doet u na de laatste oppasdag van de OOPOEH en kan door een mail te sturen naar info@oopoeh.nl. Gaat de OOPOEH na het stoppen van de match toch weer oppassen dan dient het baasje dit een dag voor de eerste oppasdag aan ons door te geven.
 • Is uw lidmaatschap stopgezet? U hoeft niets te doen om de betaling te stoppen. Er volgt nog 1 incasso aan het begin van de maand, volgend op de maand waarin de match is stopgezet. U hoeft ook niets terug te boeken. Heeft u vragen hierover neemt u dan contact met ons op.
 • Heeft u tijdelijk geen OOPOEH (meer) nodig? U kunt maximaal 6 maanden lang uw account “bevriezen” als u geen oppas nodig heeft. Informeert u ons via mail: info@oopoeh.nl. Duurt dit langer dan 6 maanden, dan wordt u automatisch uitgeschreven en dient u zich opnieuw aan te melden en lidmaatschapsgeld te betalen.
 • Na verstrekking van contactgegegevens van een OOPOEH aan een baasje dient het baasje binnen 2 weken kennis te maken met de OOPOEH anders start automatisch de incasso van het lidmaatschap. Dit om te voorkomen dat OOPOEH’s te lang moeten wachten op respons.
 • Inschrijfkosten worden niet gerestitueerd (zie algemene voorwaarden).

* Wij spreken van een succesvolle kennismaking wanneer het baasje en de OOPOEH een vervolgafspraak met elkaar willen maken.

Belangrijk om te weten

 • Stichting OOPOEH garandeert baasjes geen OOPOEH. Als u lid wordt van Stichting OOPOEH bent u niet per definitie direct verzekerd van een geschikte oppas voor uw hond.
 • OOPOEH’s zijn vrijwilligers. Zij bepalen dan ook hoe vaak en wanneer zij uw hond(en) gezelschap houden. In hun profiel geven zij aan wanneer ze kunnen maar hiervan mogen zij uiteraard afwijken. Het is daarom aan raadzaam om tijdens het kennismakingsgesprek met een OOPOEH goed door te spreken of hij/zij op de dagen kan oppassen wanneer u daar behoefte aan heeft.
 • Een fulltime oppas vindt u niet via Stichting OOPOEH. De meeste senioren willen juist af en toe passen op een hond omdat ze er zelf niet meer fulltime voor willen/kunnen zorgen.
 • Als baasje doet u zelf aanvragen voor de OOPOEH’s op onze website, onze matchmakers gaan vervolgens met deze aanvraag aan de slag en zullen de OOPOEH van uw keuze benaderen. U kunt 1 kennismakingsaanvraag tegelijk doen voor een OOPOEH. Als deze niet resulteert in een kennismaking kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor een andere OOPOEH.
 • Het lidmaatschap geldt voor 1 OOPOEH. De totale contributie per maand voor 2 OOPOEH’s bedraagt € 30,- (obv 1 hond). Wilt u een tweede OOPOEH aanvragen? Mail ons via info@oopoeh.nl met de naam van de OOPOEH waarvoor u interesse heeft en de dagen waarop u deze OOPOEH nodig zou hebben. Een voorwaarde om een tweede OOPOEH aan te kunnen vragen is dat u al gematcht bent aan een OOPOEH en dat er nog genoeg OOPOEH’s beschikbaar zijn in uw regio.
 • Kan of wil uw OOPOEH niet meer oppassen? Dan dient u dit als baasje aan ons door te geven om het lidmaatschap stop te kunnen zetten.
 • Gaat u uw hond nog aanschaffen maar wilt u wel alvast een OOPOEH ontmoeten? Dat is helaas niet mogelijk. OOPOEH’s willen bij een kennismaking de hond ontmoeten om te bepalen of zij hier op zouden willen en kunnen passen. Vooraf kunnen zij hier geen uitspraak over doen. Zonder hond kunnen we daarom uw aanvraag niet in behandeling nemen.
 • Staat u bij ons ingeschreven maar heeft u momenteel (dwz binnen de aankomende 2 maanden) geen oppas voor uw hond nodig? Dan wordt uw profiel (tijdelijk) “bevroren”. Dit om de database up to date te houden en OOPOEH’s niet te hoeven teleurstellen. Heeft u wel weer een OOPOEH nodig? Dan kunt u contact opnemen om uw profiel weer te activeren.
 • Stichting OOPOEH koppelt senioren aan hondenbaasje dat regelmatig (wekelijks, maandelijks of af en toe) een oppas nodig heeft. Het gaat dus niet om vakantie-oppas.
 • Via Stichting OOPOEH vindt u geen oppas die bij u thuis komt oppassen, wel kunt u afspreken dat de OOPOEH uw hond bij u thuis komt ophalen voor een wandeling. Niet alle OOPOEH’s staan daar voor open en ook de afstand tussen jullie mag dan niet te groot zijn.

 Omgang met de OOPOEH’s

Het doel van Stichting OOPOEH is een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Bevordering van sociale contacten voor senioren staat hierbij voorop. Stichting OOPOEH houdt de communicatie tussen baasjes en de OOPOEH’s goed in de gaten. Wij willen namelijk voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van onze OOPOEH’s. Onder misbruik wordt bijvoorbeeld verstaan dat honden voor lange periodes worden ondergebracht bij een OOPOEH zonder hier regelmatig contact over te onderhouden. Of dat OOPOEH’s zich gedwongen voelen vaker op een hond te passen dan ze willen. Ook willen wij alle baasjes vragen de tijd te nemen voor hun OOPOEH’s. Breng uw hond bijvoorbeeld op tijd naar een OOPOEH, zodat jullie nog een kopje koffie kunnen drinken. Of laat een OOPOEH wat eerder naar u toe komen, zodat hij/zij even mee kan lunchen. Stichting OOPOEH legt haar baasjes niets op maar geeft graag suggesties om het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken!

Aansprakelijkheid hondenoppas

Stichting OOPOEH wijst u er op dat een derde die schade lijdt en/of heeft geleden door toedoen van een hond zowel het baasje als de OOPOEH aansprakelijk kan stellen voor de schade. Het baasje op grond van het feit dat hij bezitter is van de hond en de OOPOEH als houder van de hond. Het baasje is bijvoorbeeld aansprakelijk indien haar/zijn hond een derde bijt. Een OOPOEH kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als hij/zij de hond bewust opzet om een derde schade toe te brengen (hond ophitsen om een derde te bijten).

Stichting OOPOEH adviseert de baasjes en de OOPOEH’s om een korte overeenkomst op te stellen. In die overeenkomst kunt u vastleggen dat alle schade die veroorzaakt wordt door een hond door het baasje zal worden vergoed, mits er geen sprake is van (kwade) opzet of grove schuld aan de zijde van de OOPOEH. Alsdan zal de veroorzaakte schade door de OOPOEH worden vergoed. Daarnaast adviseert stichting OOPOEH in ieder geval de baasjes om een WA-verzekering af te sluiten waarin tevens aansprakelijkheid voor de hond is opgenomen.

Zie hier een voorbeeld van een overeenkomst. Let wel: de baasjes en OOPOEH’s zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de tussen hen beiden geldende overeenkomst. Er kunnen geen rechten door de baasjes en OOPOEH’s worden ontleend aan deze voorbeeld overeenkomst. Baasjes en OOPOEH’s kunnen immers het voorbeeld naar eigen inzicht wijzigen.

Heeft u nog vragen? Bel ons dan op 020-7853745 of mail naar info@oopoeh.nl. U vindt hier de veelgestelde vragen.

Ik wil mijn hond(en) inschrijvenvoor een OOPOEH als oppas KLIK HIER

 

Hondenoppas