Partners Fondsen Maatschappelijke partners Dierenwelzijns partners Comité van aanbeveling In 't zonnetje Nieuws OOPOEH in de media TV Print Radio Organisatie Team Vrijwilligers Bestuur Raad van Advies Succesverhalen Uitjes voor OOPOEH's Uitjes Eerdere uitjes Vacatures

VSBfonds

Het VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, draagt dit fonds bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland. Meer over het VSBfonds.