Partners Fondsen Maatschappelijke partners Dierenwelzijns partners Comité van aanbeveling Geen categorie In 't zonnetje Nieuws OOPOEH in de media TV Print Radio Organisatie Team Vrijwilligers Bestuur Raad van Advies Succesverhalen Uitjes voor OOPOEH's Uitjes Eerdere uitjes Vacatures

RCOAK

 

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor is een charitatief vermogensfonds. Uit de opbrengst van dit vermogen ondersteunen zij in heel Nederland inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk, initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunt deze partners daarnaast projecten gericht op armoedebestrijding en noodhulpverlening voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd. Lees meer over deze partner.

Het Theresia Spijker Fonds

Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting geven financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland. Over deze partner.