Stichting OOPOEH telt mee op Europees niveau!

2012 – Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties

Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties moet mensen ervan doordringen hoe belangrijk de bijdrage van ouderen aan de samenleving is. Het probeert beleidsmakers en betrokkenen op alle niveaus te stimuleren om zich in te zetten voor betere mogelijkheden om actief te blijven en voor meer solidariteit tussen de generaties.
Wat bedoelen we met actief ouder worden?
Actief ouder worden betekent dat we lang gezond blijven, als volwaardig lid van de samenleving blijven meetellen, voldoening blijven vinden in ons werk en in het dagelijks leven zo min mogelijk op anderen zijn aangewezen. Ook als we ouder worden, kunnen we een rol blijven spelen in de samenleving en plezier in het leven hebben. We moeten onze mogelijkheden zo goed mogelijk benutten, ook als we niet meer zo jong zijn.
Het Europese Jaar 2012 stimuleert actief ouder worden op drie gebieden:
Werkgelegenheid – kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt worden verbeterd.
Deelname aan de samenleving – Het Europees Jaar vraagt meer erkenning van de rol van ouderen in de samenleving en probeert om de voorwaarden daarvoor te verbeteren.
Zelfstandig wonen – Actief ouder worden betekent ook dat we ouderen de kans geven om zelf zo lang mogelijk baas te blijven over hun eigen leven.

Stichting OOPOEH is opgenomen als initiatief dat meewerkt om senioren actief ouder te laten worden en de solidariteit tussen generaties te vergroten.

Deel dit op: