ANBI informatie – Stichting OOPOEH

Algemeen

Naam: Stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier
RSIN / Fiscaal nr: 851524576
KvK: 55002633

Stichting OOPOEH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.a. in dat Stichting OOPOEH:

  • Een instelling is die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis
  • Geen winstoogmerk heeft
  • Een instelling is waarbij de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • Niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom blijft het eigen vermogen beperkt.
  • beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding.
  • Voor meer informatie zie: Belastingdienst

Contactgegevens

Stichting OOPOEH
Keizersgracht 344
1016 EZ Amsterdam

Telefoon: 020-7853745
Email: info@oopoeh.nl

Doelstelling

 Download bijlage ‘Statuten’
 KvK uittreksel

Bestuurssamenstelling

Voorzitter/penningmeester: Jeanet Visser

Secretaris: Marjolein Beijderwellen

Algemeen bestuurslid: Sènami Awunou

 

Financiële verantwoording

Download bijlage ‘Jaarrekening 2018’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2017’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2016’

Download bijlage ‘Jaarrekening 2015’

 Download bijlage ‘Jaarrekening 2014’