ANBI informatie - Stichting OOPOEH

Algemeen

Naam:Stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier
RSIN / Fiscaal nr:851524576
KvK:55002633

Stichting OOPOEH is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt o.a. in dat Stichting OOPOEH:

  • Een instelling is die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis
  • Geen winstoogmerk heeft
  • Een instelling is waarbij de mensen die rechtstreeks bij deze instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
  • Niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom blijft het eigen vermogen beperkt.
  • beloning voor bestuurders beperkt is tot een onkostenvergoeding.
  • Voor meer informatie zie: Belastingdienst

Contactgegevens

Stichting OOPOEH
Haarlemmerstraat 121-2
1013 EN Amsterdam

Telefoon: 020-7853745
Email: info@oopoeh.nl

Doelstelling

Download bijlage 'Statuten'

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Mandy van der Wal
Penningmeester: Jeannet Visser
Secretaris: Marjolein Beijderwellen

Uitgeoefende activiteiten

Download bijlage 'Uitgeoefende activiteiten ANBI'

Financiële verantwoording

Download bijlage 'Jaarrekening 2015'

Download bijlage 'Jaarrekening 2014'